Українська Суспільна Ініціатива

Українська Суспільна Ініціатива: 11 тез нашого руху

«Ми є народ якого правди сила ніким звойована ще не була.»

Боротьба За побудову Нової Української держави на основі Справедливого громадянського устрою триває. І поки ми всі не відчуємо себе господарем на власній землі, вона не може припинитись.

Українська Суспільна Ініціатива (УСІ) є об’єднанням здорових, продуктивних сил України, які готові об’єднатись для встановлення Правдивого Українського Ладу. На основі цього Ладу буде створена Нова Українська Держава.

Українська Суспільна Ініціатива визначає головну мету Держави: постійний духовний, культурний, матеріальний розвиток України, усього народу і кожного громадянина. Людина її здоров’я та рівень життя, в не залежності від віку, статі, національних та релігійних ознак є основним мірилом успішності Нової української держави.

Кожний, кому не байдужа Україна, має бути залучений до боротьби за побудову Нової Української Держави відповідно до власних знань, вмінь і бажання.

Нова Українська Держава може відбутись лише на основі Правдивого Українського Ладу і при обов’язковій реалізації наступних засад:

Дотримання і повага до всіх конституційних прав і свобод передбачених чинною Конституцією.

Базовою цінністю українця є свобода. Свобода волі, свобода слова, свобода вибору, свобода розпорядження власним майном.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Права та свободи громадян не можуть бути скасовані за жодних обставин, в тому числі не може бути жодних обмежень щодо свободи людини і громадянина на повстання, якщо держава починає порушувати свої Конституційні забов’язання перед людиною і громадянином.

Підтримка національного виробника і створення мільйонів нових робочих місць

Захист національного товаровиробника від недобросовісних іноземних товаровиробників – це обов’язок держави. Держава має сприяти запровадженню у всіх сферах економіки надсучасних інформаційних технологій та програм по зниженню енергоємності та ресурсоємкості. Сприяти поліпшенню конкурентоспроможності українських товарів у світі. Держава має створювати сприятливі умови для створення українських товарів з високою доданою вартості.

Залучення до розбудови Нової Української Держави українських громад з усього світу

Українська нація формувалась у ситуації тривалої відсутності держави. Але де б українці не з’являлись вони об’єднувались у громади, які зберігали мову, культуру, побут. Україна має розпочати процес залучення українських громад по всьому світі до розбудови Нової Української Держави.

Зменшення податкового навантаження і лібералізація внутрішнього економічного укладу

Держава має перестати втручатись у бізнес і дати українцю можливість працювати. Українець – це господарник. Він сам розбереться, що для нього краще. Треба припинити знищувати бізнес постійними перевірками на яких наживаються лише чиновники. Також необхідно привести податки до рівня економічно обґрунтованих, щоб український бізнес в Україні почував себе добре. Бо якщо добре буде українському бізнесу, то прийдуть й іноземні інвестиції.

Політична свобода і соціальна справедливість невіддільні від економічної свободи, вільного ринку. Втручання уряду у вільний ринок виражається у підтримці максимальної свободи конкуренції і торгівлі, захисті людей та їх власності.

Децентралізація на основі сильних солідарних громад

Для утримання і забезпечення власних свобод, суспільство сформує систему солідарних громад. Громади – об’єднання людей за місцем проживання, фаховими, суспільно-верствовими й іншими інтересами. Вільні люди і створені ними солідарні громади можуть підпорядковуватися лише тим, хто є для них беззаперечним авторитетом. З авторитетів формується провідна верства нації, котра й повинна стати державною владою.

Державна влада мусить сприймати суспільство, як єдиний живий організм. З іншої сторони, вона має чітко розуміти стан справ у всіх сферах життєдіяльності національного і державного організму, бо за цілим не завжди чітко визначається проблема часткового.

Національний діалог

Для гармонійного поєднання державного і приватного інтересів має бути налагоджений якісний внутрішньосуспільний діалог. Традицією українського суспільного буття були Майдани, котрі приймали рішення з актуальних питань життя громад. Саме Майдани мають стати тими площадками, котрі будуть визначати гострі проблеми життя громад, знаходити шляхи їх вирішення, розробляти програми розвитку. Для цього до їх послуг залучаються експерти, аналітики, відповідного рівня фахівці. На Майданах громади ведуть діалог з іншими громадами, узгоджують з ними свої пропозиції, проекти, щоб не допустити забезпечення потреб одних за кошт інших. Діалогові майданчики повинні мати стійку систему взаємозв’язку між собою, а також з різними рівнями і гілками влади, аж до вищих ешелонів включно

Внутрішньосуспільний діалог – одна із головних засад Правдивого Українського Ладу. Адже, Нація – це єдина Сім’я, консолідована спільнота усіх верств суспільства, усіх громадян – спів-Владарів України. За українською традицією, суспільний лад, вибудувана на його основі державна формація уподібнювалися до здорової сім’ї. У Сім’ї кожен сприймається таким, яким він є і займається тими справами, котрі йому притаманні від природи. А всіх об’єднує безумовна любов, котра гармонізує взаємне співжиття.

Персональна відповідальність

В українській традиції чітко зафіксоване правило відповідальності: відповідальність є персональною, де за справу відповідають двоє і більше – не відповідає ніхто. Саме тому, УСІ виступає за побудову системи державної влади за принципом персональної відповідальності. На чолі Держави перебуває Президент, котрому надаються широкі повноваження. Президент є главою уряду. Він несе персональну відповідальність за стан справ в Україні.

Кожний чиновник має нести відповідальність за свої дії. А корупціонери мають сидіти у в’язницях, а не в кріслах високопосадовців.

Безпечне середовище

Здоров’я українця є базовою цінністю Нової Української держави. Має бути запроваджена довгострокова державна програма культивування в суспільстві здорового способу життя, що включає пропаганду духовного і фізичного здоров'я, боротьбу з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням. Держава створює попит на здоров’я людини, громадянина, нації.

Необхідно запровадити обов'язкове державне соціальне медичне страхування, яке забезпечить гарантований базовий пакет невідкладної первинної медичної допомоги, що надається безоплатно коштом державного медичного фонду.

Знищення всіх форм експлуатації дітей. Посилення кримінальної відповідальності за кіднепінг, та будь-якого злочину, де дитина є постраждалою стороною.

Підвищення боєздатності армії

Історія нас навчила, що той хто не розбудовує власну армію, буде годувати армію агресора. Україна розплатилась за роки нерозуміння цієї простої істини. В армії має почати панувати принцип важливості життя солдата, як основної цінності суспільства

Власність

Українець – це господар. Для нього абсолютно органічно користуватись своєю землею. Обробляти її. Захищати її від зазіхань. З метою захисту своїх прав українці об’єднуються в ОСББ і кооперуються в спільні господарства на селі. Тож держава має максимально забезпечити громадянину право на реалізацію свого права власності і механізмів його захисту. Рейдерство має бути знищене як явище. А головним завданням судової реформа має стати захист права власності та примат виконання договору.

Проводити зовнішню політику в інтересах народу України

Зовнішня політика є ефективним інструментом захисту українських цінностей на міжнародній арені.

Реалізується курс на вступ України до Європейського Союзу, який об’єднує держави, віддані демократії, забезпеченню прав і свобод людини, свободи ЗМІ, верховенства права, принципам соціальної ринкової економіки та свободі слова. Водночас Україна розвиватиме рівноправні і взаємовигідні відносини з сусідніми державами.

Повернення Криму та відновлення територіальної цілісності – є головним завдання Нової Української Держави!
Визначити україноцентризм стратегічним курсом Держави, згідно з яким Україна у будь-якій ситуації виходить лише із інтересів України та її Нації!