Українська Суспільна Ініціатива

Правдивий Український Лад

Українці стали нацією вільних людей. Настав час сформувати власний суспільний устрій – ПРАВДИВИВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛАД, на основі котрого буде возведена Нова Українська Держава. Правдивий Український Лад – це справа усіх і кожного. Українська Суспільна Ініціатива (УСІ) є об’єднанням здорових, продуктивних сил України для встановлення Українського Правдивого Ладу і Нової Української Держави.

Україна – Республіка. Отже, верховна влада у державі (суверенітет) належить Народу (ст. 5 Конституції України). Таким чином, кожен Громадянин України є спів-Владарем (спів-Сувереном) держави. Спів-Владарі формують Державу, як механізм самоорганізації суспільства вільних людей для реалізації усім суспільством і кожним його членом свого потенціалу, розвитку всіх і кожного, захисту від ворожих чинників, відпорності всьому ворожому для життя і розвитку.

Українська Суспільна Ініціатива визначає головну мету Держави:
постійний духовний, культурний, матеріальний розвиток України, усього народу і кожного громадянина.

Для утримання і забезпечення власних свобод, суспільство сформує систему солідарних громад. Громади – об’єднання людей за місцем проживання, фаховими, суспільно-верствовими й іншими інтересами. Вільні люди і створені ними солідарні громади можуть підпорядковуватися лише тим, хто є для них беззаперечним авторитетом. З авторитетів формується провідна верства нації, котра й повинна стати державною владою.

Державна влада мусить сприймати суспільство, як єдиний живий організм. З іншої сторони, вона має чітко розуміти стан справ у всіх сферах життєдіяльності національного і державного організму, бо за цілим не завжди чітко визначається проблема часткового. А часткове у житті Нації – це приватне життя людини, окремих суспільних спільнот. Для гармонійного поєднання часткового і всезагального мусить бути налагоджений якісний внутрішньосуспільний діалог. Традицією українського суспільного буття були Майдани, котрі приймали рішення з актуальних питань життя громад. Саме майдани мають стати тими площадками, котрі будуть визначати гострі проблеми життя громад, знаходити шляхи їх вирішення, розробляти програми розвитку. Для цього до їх послуг залучаються експерти, аналітики, відповідного рівня фахівці. На Майданах громади ведуть діалог з іншими громадами, узгоджують з ними свої пропозиції, проекти, щоб не допустити забезпечення потреб одних за кошт інших. Майдани повинні мати стійку систему взаємозв’язку між собою, а також з різними рівнями і гілками влади, аж до вищих ешелонів включно. Майдан має стати площадкою і для діалогу влади з суспільством. Адже бувають потреби прийняття владою вкрай необхідних але складних для сприйняття людьми рішень. Такого рівня внутрішньосуспільний діалог вибудує ефективну і стійку єдність усіх верств суспільства і влади у процесах внутрішньонаціонального буття.

Внутрішньосуспільний діалог – одна із головних засад Правдивого Українського Ладу. Адже, Нація – це єдина Сім’я, консолідована спільнота усіх верств суспільства, усіх громадян – спів-Владарів України. За українською традицією, суспільний лад, вибудувана на його основі державна формація уподібнювалися до здорової сім’ї. У Сім’ї кожен сприймається таким, яким він є і займається тими справами, котрі йому притаманні від природи. А всіх об’єднує безумовна любов, котра гармонізує взаємне співжиття.

В українській традиції чітко зафіксоване правило відповідальності: відповідальність є персональною, де за справу відповідають двоє і більше – не відповідає ніхто. Саме тому, УСІ виступає за побудову системи державної влади за принципом персональної відповідальності. На чолі Держави перебуває Президент, котрому надаються широкі повноваження. Президент є главою уряду. Він несе персональну відповідальність за стан справ в Україні.

Класичні економічні свободи є основою економіки Української Держави. Політична свобода і соціальна справедливість невіддільні від економічної свободи, вільного ринку. Втручання уряду у вільний ринок виражається у підтримці максимальної свободи конкуренції і торгівлі, захисті людей та їх власності.

Держава має припинити гальмування суспільного розвитку, насаджуючи Україні зверхню трайбалістську та компрадорську форму дикого капталзіму. Треба припинити хибні твердження про те, що етична та репутаційна дикість, це типова хвороба перехідних економік. Та припинити казки про те “що так було спочатку формування ринкових відносин у всьому світу”. Такі маніпуляції мають бути припинені. Дикість в Україні не пройде. Бо в найбільш вдалих перехідних економіках світу спочатку - ділова етика, кредитна репутація, та інші ринкові чесноти вільної економіки йшли пліч о пліч, гармонійно співвіснуючи з природною жагою панування на ринку та із рефлексом отримання приватних прибутків. В тих же економіках світу де дикість насаджували згори чи збоку, результати були трагічні.

Україні пора відмовлятись від практик державно-капіталістичного дикунства. Та здійснити Перехід спочатку до етичних та репутаційних моделей індустріального суспільства масового споживання, а потім -- до наступних обріїв економічного розвитку. Докорінна Структурна Трансформація терміново має прийти на заміну стратегіям “ре-формуваня”, “до-формування”, чи іншим “мімі-формуванням” економіки.

Цінності відкритого суспільства вступають у глобальну суперечку з захистом права громадян та їх персональних даних, тому в Україні держава має забезпечити захист особистого простору. Українці -- волелюбний народ. Він делегує владі функцію гарантії захисту громадян від внутрішніх і зовнішніх спроб втручатися у особисту та масову свідомість. Від небезпек більш вищого рівня, спроб встановлення інформаційних диктатур, та від монополій з формування способів споживання і способів життя, ми можемо захиститися тільки гуртом. Гармонійний баланс між окремішностю та гуртуванням, це один з найпочесніших колективних українських талантів. Талант балансу власного та особистого обов'язково стане українцям в нагоді для лідерства в технічних революціях, які в черговий та незчисленний раз спіткали людство.

Мертвонароджена глобалізація все швидше поступається продуктивній сегментації світу. Тому уряд має гарантувати механізми соборності та підтримки тій частини українського народу, яка вклинена в населення інших країн. Уряд має повернутися обличчям до досвіду стратегій українського Діаспорійного Вклинення, та до методів клинового формування Україною суверенних міждержавних Союзів. Право вільного пересування українців та захист їх особистого простору це шлях до процвітання та гармонії, держава -- це найнятий народом гарант, який має забезпечувати такі права українців і вдома, і по всьому світу.